Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - p.t. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” -
Projekt nasz (nr 2016-1-PL01-KA102-023779) obejmuje organizację:

czytaj więcej

Lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu praktyk zawodowych we Włoszech w roku 2017 w ramach programu PO WER -  projekt nr 2016-1-PL01-KA102-023779 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

czytaj więcej

Lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii w roku 2017 w ramach programu PO WER - projekt nr 2016-1-PL01-KA102-023779 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

czytaj więcej

Trwa rekrutacja na praktyki do Anglii i Włoch. Uczniowie klas trzecich zainteresowani wyjazdem na zagraniczne praktyki zawodowe proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły do 9 września (piątek) 2016 roku.

Informatycy, graficy, fototechnicy wyjadą do Anglii, a odzieżowcy, reklamowcy i fototechnicy – do Włoch na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

czytaj więcej