Wynik rekrutacji uczestników projektu praktyk zawodowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii w roku 2014
w ramach projektu Leonardo da Vinci nr 2013-1-PL1-LEO01-37785 „Praktyka czyni mistrza” w zawodzie technik informatyk:

czytaj więcej