orkan

Wróć braciom coś wiedzą zdobył.

Nie przecinaj korzeni łączących Cię z ziemią, chbyś na krańcu świata się znalazł, to tak jakbyś przeciął żyły żywota.

Gdy Was się zejdzie trzech Podhalan, niech będzie podniesienie dusz, jakby całe Podhale w Was było.

Wiedz, że Ty wydźwigujesz piersią ziemię swoją, swój kąt ojczyzny - albo go hańbisz, poniżasz.

Pierś Twoja niech będzie napięta na najwyższy ton.

To winieneś Duchowi swojemu i Ojcom Swoim!

 

Władysław Orkan 

 

Wychowankami Zespołu Szkół nr 1 są dziewczęta i chłopcy z Podhala. Stąd przedstawione wskazania są, mimo upływu czasu, jakby do nich kierowane. Łatwo zauważyć, że wartość wychowawcza wskazań jest ponadczasowa. W momencie nadawania szkole imienia przyjęto, że szkoła będzie wspierać uczniów w realizowaniu wskazań.
Tak więc celem szkoły stało się kształtowanie i rozwijanie w młodym człowieku najlepszych cech charakteru, takich jak:

- pracowitość i aktywność życiowa
- prawdomówność
- odwaga w głoszeniu prawdy
- wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka
- umiłowanie piękna i wolności
- poczucie więzi z ojczyzną i regionem
- odpowiedzialność
- uczciwość
- honor

Wskazania są przypominane uczniom przy różnych okazjach i zawsze są odczytywane na uroczystości pożegnania absolwentów.