Obecny skład Samorządu Uczniowskiego to:


Przewodniczący - Tomasz Mikołajczyk z kl. II TI,
Zastępca przewodniczącego - Hubert Truty z kl. III FI,
Sekretarz - Katarzyna Gierat z kl. II FM,


Sekcja artystyczna - Jakub Sobański z kl. II.


Opiekunki SU:

mgr Maria Giełczyńska

mgr Joanna Kapel

mgr Anna Ryś

 

Aktualności dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego na:

fanpage samorządu