9. lutego 2018 r. młodzież z klas - I TI i I GI wraz z wychowawczyniami prof. A. Bryniarską i prof. J. Fryźlewicz-Luberdą oraz prof. E. Bogaczyk uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Muzeum Podhalańskim - dzięki uprzejmości kustosza placówki p. R. Kowalskiego. P. Robert wspaniale wprowadził zebranych w historię schyłku życia patrona szkoły - Władysława Orkana, w wydarzenia towarzyszące powstaniu i losom pomnika piewcy Podhala. Zajmująco opowiadał o drużynach sokolich, Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, którego siedzibą był budynek ZS nr 1 (a który w tym roku święci 110-lecie powstania). Uczniowie mieli jedyną okazję, by obejrzeć oryginalne mundury sokołów, wspaniały sztandar organizacji oraz szereg dokumentów, zdjęć, druków wiążących się z Sokołem w międzywojniu oraz z osobą Władysława Orkana. W prezentowanych eksponatach odżyła historia, co było niezwykle cennym doświadczeniem dla młodzieży.

Tekst - prof. E. Bogaczyk. Zdjęcia wykonała Patrycja Kurowska z kl. I FL.