Uczniowie kl. I GI pod opieką wychowawczyni prof. J. Fryźlewicz-Luberdy oraz prof. E. Bogaczyk odwiedzili Galerię BWA „Jatki” w Nowym Targu (18.01.2018). Przybyłych powitała p. Ania Dziubas - kierownik BWA „Jatki”, która na początek przybliżyła historię galerii, jej nazwy. Następnie oprowadziła młodzież po wystawie prac studentów Akademii Sztuk Plastycznych z Łodzi, snując ciekawie opowieść oraz młodych artystach i ich dziełach, genezie i inspiracjach powstania, technikach wykorzystanych w tworzeniu. Grupa żywo i emocjonalnie reagowała na oglądane prace. Wywołane zainteresowanie, to duża zasługa p. Ani, bowiem kontakt z współczesnymi dziełami artystycznymi z reguły jest trudny dla młodych osób. Wizyta była też pretekstem do prób interpretacyjnych prac ikonograficznych, z czego łanie wywiązała się dwójka ochotników Krzysztof Kwak i Adrian Zapotoczny. Uczniom wizyta w galerii umożliwiła bezpośredni kontakt z różnymi formami ekspresji artystycznej. Zapytani o wrażenia oświadczyli, że podobała im się galeria i wystawa. Liczymy, więc na to, że samodzielnie w przyszłości będą odwiedzać BWA „Jatki”.

Wizyta zakończała się koncertem jatkowej świnki, jednej z wielu maskotek galerii. Świnka bowiem jest znakiem rozpoznawczym tego miejsca, nawiązującym do historii budynku. Uczniowie uwiecznili swój pobyt w BWA wpisem do księgi pamiątkowej.

Tekst prof. E. Bogaczyk; zdjęcia Gosia Staszel z k. II FM